Software

GPIO je port ovládača GPIO vstupov/výstupov počítača Soekris net4801 pre jadrá Linuxu série 2.6.

xkbsel je balík určený pre jednoduché prepínanie klávesníc a indikáciu zvoleného rozloženia v prostredí X11, nezávislý od konkrétneho grafického prostredia.

Pokiaľ máte problémy s textami v grafickom rozhraní starších aplikácií písaných v Jave, možno vám pomôže nastavenie JRE resources. Write once, test everywhere... :-)

Ogonkify je program pre úpravu PostScriptových textov produkovaných niektorými aplikáciami tak, aby boli správne spracované znaky z iných kódovaní ako ISO 8859-1. Jednou z takýchto aplikácií je xkbprint generujúci aktuálne rozloženie klávesnice používanej v X11 prostredí. Pokiaľ ho chcete použiť pre iné rozloženia (napr. slovenské), hodí sa vám nasledovný patch.

V časti venovanej lokalizácii nájdete užitočné odkazy a niekoľko starších súborov venovaných tejto téme.

Bratislava, 19. 2. 2005

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org